Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2014

ΠΑΜΒΩΤΙΔΑ - Η ΛΙΜΝΗ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠεριβαλλοντικό πρόγραμμα που υλοποιήθηκε από τους μαθητές της Ε΄ &  ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Κουτσελιού Ιωαννίνων.

ΣΤΟΧΟΙ

Να γνωρίσουν οι μαθητές έννοιες που σχετίζονται με το νερό και τον υγροβιότοπο ενός λιμναίου οικοσυστήματος.
Να μελετήσουν τους αβιοτικούς παράγοντες και διαφορετικές μορφές ζωής που υπάρχουν μέσα και γύρω από τη λίμνη.
Να εντοπίσουν τις τροφικές σχέσεις και σχέσεις αλληλεξάρτησης των οργανισμών της λίμνης.
Να αναπτύξουν την ικανότητα κριτικής σκέψης μέσω της διερεύνησης ανθρωπογενών πιέσεων και απειλών.
Να συνειδητοποιήσουν τη μεγάλη οικολογική αξία της λίμνης για τα μεταναστευτικά κυρίως πουλιά και να αναπτύξουν θετικές στάσεις και αξίες.


ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Γνωστοποίηση θέματος, Σχεδιασμός, Επιλογή χώρων και μέσων μελέτης
Συλλογή υλικού-Δραστηριότητες (Επισκέψεις, βιβλιογραφική έρευνα, Επαφές με σχετικούς φορείς)
Σύνθεση – Παρουσίαση (Δημιουργική έκφραση των γνώσεων και των εμπειριών που αποκτήθηκαν, των εντυπώσεων και των συναισθημάτων που δημιουργήθηκαν -εικαστικές δημιουργίες, περιβαλλοντικά παιχνίδια, θέατρο, συγγραφή κειμένων, δημιουργία αφίσας κ.ά.)
Δράσεις (ανάρτηση υλικού στην ιστοσελίδα του Σχολείου) Αξιολόγηση 

ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ  ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΤΗΚΑΝ

   Η λίμνη ως υγρότοπος
Βιοτικά και αβιοτικά στοιχεία της   λίμνης
Η αξία και ο ρόλος των υγρότοπων
Κίνδυνοι και απειλές για τους   υγρότοπους
Η ταυτότητα της λίμνης
Ιστορικά στοιχεία
Θρύλοι και παραδόσεις
Πανίδα και χλωρίδα της λίμνης
Περιβαλλοντικά προβλήματα
Η αξία της και η χρήση της
Το νησάκι της λίμνης
Ο φορέας διαχείρισης της λίμνης