Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2014

ΠΑΜΒΩΤΙΔΑ - Η ΛΙΜΝΗ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠεριβαλλοντικό πρόγραμμα που υλοποιήθηκε από τους μαθητές της Ε΄ &  ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Κουτσελιού Ιωαννίνων.

ΣΤΟΧΟΙ

Να γνωρίσουν οι μαθητές έννοιες που σχετίζονται με το νερό και τον υγροβιότοπο ενός λιμναίου οικοσυστήματος.
Να μελετήσουν τους αβιοτικούς παράγοντες και διαφορετικές μορφές ζωής που υπάρχουν μέσα και γύρω από τη λίμνη.
Να εντοπίσουν τις τροφικές σχέσεις και σχέσεις αλληλεξάρτησης των οργανισμών της λίμνης.
Να αναπτύξουν την ικανότητα κριτικής σκέψης μέσω της διερεύνησης ανθρωπογενών πιέσεων και απειλών.
Να συνειδητοποιήσουν τη μεγάλη οικολογική αξία της λίμνης για τα μεταναστευτικά κυρίως πουλιά και να αναπτύξουν θετικές στάσεις και αξίες.